top of page

Su Ürünleri

shutterstock_116523550 kopya-1024x683-1920w.jpg

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife Ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerindeki;

Su Ürünlerinde;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,

Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

Her türlü doğal afet,

Kazalar,

Predatörler,

Alg patlaması.

sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıpları,

Kafes ve Ağlarında;

Her türlü doğal afet,

Kazalar,

Predatörler,

Alg patlaması.

nedeniyle, meydana gelen maddi zararı,

temin eder.

bottom of page